Speerpuntprojecten

In het kader van onze schoolondersteuning trachten wij de school te versterken om haar pedagogisch- en onderwijskundigaanbod zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. We trachten in gezamelijk overleg beleidslijnen uit te tekenen en te implementeren die het welzijn van de leerlingen nastreven. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van het schoolteam en bundelen onze krachten schooloverstijgend. Enkele van deze speerpuntprojecten zijn doorstroming van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs en het gezondheidsbeleid op school.

Projecten

1. Doorstroming.
2. Gezondheidsbeleid Op School (GOS).
CLB GO! Genk-Maasland