CLB werking

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de vaardigheden kunnen verwerven en versterken die de basis vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke deelname.

Algemene informatie over het CLB vind je hier en opwww.onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding. Ben je op zoek naar informatie over het GO! CLB, klik dan hier.

Deze site wordt opgefrist en je kan op dit moment niet doorklikken via onderstaande titels. Wil je graag meer weten over onze werking, vraag er naar bij één van de CLB-medewerkers.

1. Takenprofiel CLB Genk-Maasland
2. Beleidsplan 2012-2014
3. Tevredenheidsonderzoek

4. Speerpuntprojecten:

  1. Doorstroming
  2. Gezondheidsbeleid Op School (GOS)
5. Kwaliteitsbeleid

6. Zorg op maat

7. iCare

<<

CLB GO! Genk-Maasland