Buitengewoon onderwijs.

1. Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs.

Het buitengewoon basisonderwijs richt zich tot kinderen met een handicap. Het is ingedeeld in verschillende types:

   type 1: voor kinderen met een licht mentale handicap
   type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale handicap
   type 3: voor kinderen met karakteriele stoornissen
   type 4: voor kinderen met lichamelijke gebreken
   type 5: voor langdurig zieke kinderen
   type 6: voor kinderen met een visuele handicap
   type 7: voor kinderen met een auditieve handicap
   type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen

Binnen het buitengewoon basisonderwijs zijn er lagere scholen en basisscholen (dit zijn scholen die zowel kleuter- als lager onderwijs inrichten). Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

2. Buitengewoon secundair onderwijs.

Het buitengewoon secundair onderwijs richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. De structuur van het buitengewoon secundair onderwijs bestaat uit 4 opleidingsvormen. Binnen elke opleidingsvorm kan men leerlingen uit verschillende types samenbrengen. Er zijn 7 types:

 

   type 1: voor jongeren met een licht mentale handicap
   type 2: voor jongeren met een matig of ernstig mentale handicap
   type 3: voor jongeren met karakteriele stoornissen
   type 4: voor jongeren met lichamelijke gebreken
   type 5: voor langdurig zieke jongeren
   type 6: voor jongeren met een visuele handicap
   type 7: voor jongeren met een auditieve handicap

De onderverdeling in opleidingsvormen binnen het buitengewoon secundair onderwijs heeft te maken met de doelstellingen die men nastreeft. Binnen elke opleidingsvorm kunnen leerlingen uit verschillende types samengebracht worden.
Ellke opleidingsvorm streeft welbepaalde doelstellingen na:

 Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. Zij kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7.
 Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. Zij kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7.
  Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs
Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Zij kan georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende afdelingen georganiseerd.
  Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. Zij kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 4 worden verschillende studierichtingengeorganiseerd. Die komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.
CLB GO! Genk-Maasland