Zindelijkheid.

Kan je van een kind verwachten dat het zindelijk is vanaf het moment dat het naar school gaat? Mag je als school een kind dat niet zindelijk is zomaar weigeren? Hoe ga je samen met ouders op weg om hun schoolgaande peuter zindelijk te maken?...

Op 24 maart 2011 organiseerde het LOP BaO Genk, De Opvoedingswinkel, Kind en Gezin en het CLB GO! Genk-Maasland een vorming rond het thema zindelijkheid "Op het potje". Deze vorming was gericht naar leerkrachten 1ste kleuterklas, kinderverzorgsters en medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang. De gebruikte materialen op school rond zindelijkheid werden gebundeld.

Materiaal zindelijkheid.

 

 

 

CLB GO! Genk-Maasland