Informatie

Anderzijds hebben we als CLB ook een belangrijke taak in het informeren van onze cliënten. Wat betreft het studieaanbod en de overstap naar de arbeidsmarkt zijn de keuzemogelijkheden legio. Ben je op zoek naar een welzijns- of gezondheidsinstelling in de buurt dan kan je hier terecht voor een link naar de Vlaamse Sociale Kaart. Ons CLB bouwde een eigen orthotheek uit met een verzameling van boeken, tijdschriften, spelen, websites, CD-roms en DVD's,... gebaseerd op de domeingerelateerde thema's. Deze materialen kunnen zowel door het personeel van het CLB als de scholen behorend tot ons werkgebied uitgeleend worden. Het overzicht van deze materialen kan via smartschool van scholengroep 14 geraadpleegd worden. Wil je meer informatie over deze materialen, wil je materiaal uitlenen,... dan kan je steeds terecht bij de CLB-medewerker of de orthotheekverantwoordelijke.

 

1.Welzijns- en gezondheidsinstellingen :sociale kaart van Vlaanderen.

2. Studiemogelijkheden en overgang naar de arbeidsmarkt
3. Orthotheek :overzicht van materialen (boeken, DVD's, spellen,...) aanwezig in CLB GO! Genk-Maasland.

4. Begeleidingsdomeinen van het CLB

  • onderwijsloopbaan
  • leren en studeren
  • gezondheid
  • welbevinden

 

CLB GO! Genk-Maasland